Introductie

Mijn kracht ligt in het bieden van handvatten voor goede communicatie en het implementeren en borgen van deze adviezen door anderen in hun dagelijkse praktijk. Ik ben helder in mijn visie en formuleer bij voorkeur samen met anderen doelen en resultaten als leidraad voor verdere ontwikkeling. Hiervan kan gefundeerd afgeweken worden. Dit doe ik zowel op strategisch, tactisch als op uitvoerend niveau, situationeel bepaald.

Essentieel in mijn aanpak is humor, warmte en relativering. Ik ben ervan overtuigd dat het antwoord in jezelf zit. Ik ben er om je te helpen en te prikkelen om dat onder woorden te brengen en vorm te geven. Tussendoor helpt soms een lach om het leven in het juiste perspectief te plaatsen.

Mijn voorkeur gaat uit naar sturing op hoofdlijnen en resultaten, duidelijk en helder, met gepaste openheid. Verdieping en verheldering zijn echter essentieel om goed met elkaar in gesprek te zijn. In mijn werk als trainer/opleider/docent werk ik bij voorkeur interactief en praktijkgericht, aansluitend op de behoeften van de deelnemers. Ik schuw het uitspreken van minder prettige boodschappen niet, ben echter wel gericht op een goede acceptatie en begrip. In mijn werk als coach ligt de nadruk op anderen sterker maken. Verantwoordelijkheid, actie en samenwerking met anderen zijn kernbegrippen van waaruit ik werk. Integriteit, eerlijkheid en aanspreekbaar handelen horen daar expliciet bij. Mijn devies is: leef het leven, neem zelf de regie en weet je gesteund door anderen.

Recente werkervaring
Sinds september 1997 ben ik werkzaam als zelfstandig coach en organisatie-adviseur.
Mijn werk is op hoofdlijnen te verdelen in drie aandachtsgebieden, te weten individuele coaching bij zakelijke en persoonlijke vragen, ontwikkeling van teams en ontwikkeling van vaardigheden (advies- en communicatievaardigheden).

Als psycholoog-coach begeef ik me op een aantal verschillende gebieden, die ik alle met evenveel plezier en inzet vormgeef. De kwaliteit van mijn dienstverlening waarborg ik door het volgen van opleidingen voor mijn registraties, en door regelmatig aan intervisie deel te nemen. Daarnaast kies ik voor supervisie door verschillende mensen die een ander perspectief brengen.

desiree-schriek-inzet

Désirée Schriek:

Ik word vrolijk van contacten met mensen, van samenwerken en van het realiseren van uitdagende doelstellingen.

Sinds september 2004 ben ik geregistreerd als Senior Practitioner coach® bij de Nobco en sinds juli 2012 beschik ik over de registratie Registerpsycholoog NIP®/Arbeid en Organisatie.

LinkedIn 

Ik werk graag samen met: