Privacyverklaring

DMS Advies&Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres – Esweg 137, 9411 AE Beilen

E-mail – info@adviesencoaching.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden

DMS advies & coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u zelf deze aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die gebruikt worden bij het gebruik van deze site:

 • Gegevens over uw activiteiten op deze website; 
 • Internetbrowser en apparaattype;
 • IP adres.  
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 • Gebruik van de website monitoren;
 • Eventueel verbeteren van de werking van de website;
 • Ongewenste / ongepaste mails kunnen weren.

Als u besluit gebruik te maken van onze diensten dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt

 • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s); 
 • Geboortedatum; 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefoongesprekken; 
 • Indien van toepassing gegevens van opdrachtgever of werkgever; 
 • Interne boekingsnummers van opdrachtgever of werkgever. 

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens:

 • U te kunnen bereiken indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren; 
 • Rapportages te kunnen beschermen met een wachtwoord; 
 • Het kunnen factureren van geleverde diensten; 
 • Aan te kunnen sluiten op uw persoonlijke situatie; 
 • Het kunnen verwerken van betalingen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DMS Advies & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen als gevolg van geleverde diensten. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een wettelijke verplichting of indien u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DMS ADVIES&COACHING gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DMS ADVIES&COACHING en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@adviesencoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. DMS ADVIES&COACHING wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DMS ADVIES&COACHING neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@adviesencoaching.nl.